Nieuwsberichten

Bij de projecten call van 1 februari 2017 zijn 10 regionale projectaanvragen ingediend. Deze projecten zijn inmiddels beoordeeld. In 2017 hebben wij weer voldoende ruimte voor nieuwe projectaanvragen.

Het handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’ is gemaakt voor én met diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg. Denk hierbij aan laaggeletterden, ouderen en mensen met een laag opleidingsniveau.

In het veld van aanbieders worden regelmatig signalen gehoord dat de werkdruk op de huisartsenposten toeneemt. In dit perspectief is het interessant om kennis te nemen van het rapport “Ontwikkelingen op de huisartsenpost. Veranderingen in zorgvraag en gezondheidsproblemen in 2013-2015”  in januari 2017 door het NIVEL is uitgebracht.

Doel is het behalen van de triple aim doelstelling: vloeiende zorg voor (kwetsbare) ouderen voor inwoners van West-Friesland en verlaging van de kosten door doelmatige inzet van de zorg en optimalisatie van de samenwerking tussen HAP (Huisartsenpost) en Omring. De betrokken disciplines zijn huisartsen en wijkverpleegkundigen.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!