VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland

VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland is onderdeel van Coöperatie VGZ en zet zich in voor de versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio's Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Dat doel is gekoppeld aan de intentie om een geïntegreerde eerstelijnszorgverlening te realiseren, gedragen door alle betrokken partijen. VGZ Versterking Eerstelijn stimuleert en ondersteunt daarvoor onder meer regionale samenwerkingsinitiatieven. Met VGZ Versterking Eerstelijn geeft Coöperatie VGZ invulling aan de regiefunctie van de besteding van de ondersteuningsgelden voor eerstelijnszorg.

Ondersteuningsgelden

Sinds 2005 zijn de zorgverzekeraars, in de gebieden waarin zij preferent zijn (oftewel het grootste marktaandeel hebben), verantwoordelijk voor de inzet van de eerstelijns ondersteuningsgelden. Coöperatie VGZ draagt deze verantwoordelijkheid in de regio’s Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland en in delen van Zuid-Nederland. In Zuid-Nederland werkt Coöperatie VGZ ten aanzien van de inzet van de ondersteuningsgelden samen met CZ. Deze gelden worden namens alle zorgverzekeraars ingezet; de gelden komen dus niet alleen ten goede aan eigen verzekerden, maar aan alle inwoners van de betreffende regio's.

Op het moment dat binnen Coöperatie VGZ wordt gesproken over ‘eerstelijns ondersteuningsgelden’ dan worden hier de gelden mee bedoeld die beschikbaar zijn op basis van de NZa beleidsregel “Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling”. De eerstelijns disciplines die binnen de reikwijdte van deze beleidsregel vallen, zijn: huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, fysiotherapeuten, logopedisten, eerstelijns psychologen, diëtisten en apothekers. Met de inzet van de ondersteuningsgelden wordt beoogd de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door multidisciplinaire samenwerking binnen de gehele eerstelijnszorg te stimuleren.