VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland werkt samen met de volgende Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS'en):

Meer informatie over de werkwijze vindt u hier.