Via VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland wil Coöperatie VGZ de ondersteuningsgelden in de regio’s Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland op een betrokken wijze inzetten. Keuzevrijheid in ondersteuning is hierbij een sleutelwoord. Coöperatie VGZ heeft de ambitie om de ondersteuningsgelden zo optimaal mogelijk in te zetten.

ROS’en

Eerstelijnsdisciplines uit het werkgebied kunnen ondersteund worden door de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). Op basis van afspraken financiert Coöperatie VGZ de ROS’en in beide regio’s voor de ondersteuning die zij leveren aan de eerstelijn. VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland werkt in regio Zuid-Holland Zuid samen met de ROS Stichting Koel. In regio Midden-Holland werkt VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland samen met de ROS’en Reos en Raedelijn.

De ondersteuningsgelden worden niet per definitie via de ROS’en ingezet. Om een initiatief te laten slagen is het belangrijk dat de initiatiefnemers ondersteund worden door een organisatie of persoon die bij hen past en inspeelt op de specifieke behoefte en ondersteuningsvraag. Een ROS hoeft niet in alle gevallen de meest geschikte leverancier te zijn.

Projectaanvragen

Eerstelijnsdisciplines die werkzaam zijn in het werkgebied kunnen ook direct een projectaanvraag indienen. Naast de onder de beleidsregel vallende disciplines kunnen zorggroepen, regionale beroepsverenigingen en ROS’en (met mandaat van de betrokken disciplines) een projectaanvraag indienen.

Coöperatie VGZ levert zelf geen ondersteuning in het kader van de ondersteuningsgelden. Als een projectaanvraag wordt goedgekeurd, kan de ondersteuning geleverd worden door een ROS, een externe adviseur of een andere partij.

Meer weten over het indienen van een projectaanvraag? Klik dan hier.