De eerstelijns disciplines die binnen de reikwijdte van de NZa beleidsregel “Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling” vallen zijn:

  • Huisartsen
  • Verloskundigen
  • Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck
  • Ergotherapeuten
  • Fysiotherapeuten
  • Logopedisten
  • Zorgaanbieders die Basis GGZ leveren
  • Diëtisten
  • Apothekers