Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland: VEZN

Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN) is onderdeel van CZ en Coöperatie VGZ en zet zich in voor de versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio Zuid-Nederland.  Met Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland willen CZ en Coöperatie VGZ door middel van projectfinanciering stimuleren dat de ondersteuningsgelden meer bijdragen aan regionaal relevante ontwikkelingen in de zorg. 

Ondersteuningsgelden

Sinds 2005 zijn de zorgverzekeraars, in de gebieden waarin zij preferent zijn (oftewel het grootste marktaandeel hebben), verantwoordelijk voor de inzet van de eerstelijns ondersteuningsgelden. In Zuid-Nederland werken CZ en Coöperatie VGZ samen ten aanzien van de inzet van de ondersteuningsgelden. Deze gelden worden namens alle zorgverzekeraars ingezet; de gelden komen dus niet alleen ten goede aan eigen verzekerden, maar aan alle inwoners van de betreffende regio's.

Op het moment dat wordt gesproken over ‘eerstelijns ondersteuningsgelden’ dan worden hier de gelden mee bedoeld die beschikbaar zijn op basis van de NZa beleidsregel “Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling”. De eerstelijns disciplines die binnen de reikwijdte van deze beleidsregel vallen, zijn: huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, fysiotherapeuten, logopedisten, eerstelijns psychologen, diëtisten en apothekers. Met de inzet van de ondersteuningsgelden wordt beoogd de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door multidisciplinaire samenwerking binnen de gehele eerstelijnszorg te stimuleren.

Doelstelling VEZN

Het faciliteren van cultuurveranderingen en kansrijke initiatieven in de eerste lijn, om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.

Uitgangspunt is persoonsgerichte zorg, waarbij de nadruk ligt op veerkracht en eigen regie. Problemen worden zo veel mogelijk in de zogenaamde voorliggende voorziening in de wijk dicht bij de inwoner opgelost. De ondersteuning wordt gepast ingezet, eenvoudig als het kan en alleen complex (ketenzorg, Multi Disciplinair Overleg (MDO), specialistisch tweedelijns domein) als het moet. Deze complexe zorg is effectief en van goede kwaliteit, integraal georganiseerd en met een goede coördinatie. VEZN wil met name projecten stimuleren die een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen.  

Kernbegrippen:

  • persoonsgerichte zorg
  • substitutie van zorg (van 2e naar 1e lijn en van 1e lijn naar 0e lijn)
  • matched care
  • stimuleren van zelfmanagement
  • wijkgerichte zorg
  • implementatie van good practices
  • coördinatie van zorg