Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland: VEZN

Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN) is onderdeel van CZ en Coöperatie VGZ en zet zich in voor de versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio Zuid-Nederland.  Met Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland willen CZ en Coöperatie VGZ door middel van projectfinanciering stimuleren dat de ondersteuningsgelden meer bijdragen aan regionaal relevante ontwikkelingen in de zorg. 

Ondersteuningsgelden

Sinds 2005 zijn de zorgverzekeraars, in de gebieden waarin zij preferent zijn (oftewel het grootste marktaandeel hebben), verantwoordelijk voor de inzet van de eerstelijns ondersteuningsgelden. In Zuid-Nederland werken CZ en Coöperatie VGZ samen ten aanzien van de inzet van de ondersteuningsgelden. Deze gelden worden namens alle zorgverzekeraars ingezet; de gelden komen dus niet alleen ten goede aan eigen verzekerden, maar aan alle inwoners van de betreffende regio's.

Op het moment dat wordt gesproken over ‘eerstelijns ondersteuningsgelden’ dan worden hier de gelden mee bedoeld die beschikbaar zijn op basis van de NZa beleidsregel “Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling”. De eerstelijns disciplines die binnen de reikwijdte van deze beleidsregel vallen, zijn: huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, fysiotherapeuten, logopedisten, eerstelijns psychologen, diëtisten en apothekers. Met de inzet van de ondersteuningsgelden wordt beoogd de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door multidisciplinaire samenwerking binnen de gehele eerstelijnszorg te stimuleren.

Doelstelling VEZN

Toekomstbestendige eerstelijnszorg

Om de (eerstelijns)zorg toekomstbestendig te organiseren is het belangrijk dat de zorg innovaties en nieuwe ontwikkelingen omarmt en implementeert in de dagelijkse praktijk.

Door het financieren van innovatieve projecten gericht op het versterken van de (kwaliteit van) eerstelijnszorg proberen wij goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Wij zien daarbij graag dat er maximaal wordt ingezet op innovaties en ontwikkelingen gericht op (Zinnige) Zorg op de juiste plek. Wij financieren daarom projecten die gericht zijn op:

  • Betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten (individueel en collectief), het verlagen van het zorggebruik om daarmee ook de druk op personeel en budget te verlagen.
  • Digitalisering: ruim baan voor initiatieven die bijdragen aan digitale zorg of digitalisering van de organisatie zodat zorg meer plaats onafhankelijk aangeboden wordt.
  • Netwerksamenwerking: samenwerking in de keten van zorg en welzijn, met de patiënt als uitgangspunt, aansluitend bij regionale knelpunten. 
  • Shift naar Zorg én gezondheid: waarmee we de toegang tot zorg kunnen behouden.