Via Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN) willen CZ en Coöperatie VGZ de ondersteuningsgelden in de regio Zuid-Nederland op een betrokken wijze inzetten. Keuzevrijheid in ondersteuning is hierbij een sleutelwoord. CZ en Coöperatie VGZ hebben de ambitie om de ondersteuningsgelden zo optimaal mogelijk in te zetten.

Projectaanvragen

Eerstelijns disciplines die werkzaam zijn in het werkgebied kunnen een projectaanvraag indienen bij VEZN. Naast de onder de beleidsregel vallende disciplines kunnen eerstelijns samenwerkingsverbanden, regionale beroepsverenigingen en ROS’en (met mandaat van de betrokken disciplines) een projectaanvraag indienen.

Algemene doelstellingen projecten:

  • Implementatie van best practices
  • Terugdringen of tenminste beheersing van kosten
  • Verbetering van kwaliteit-, toegankelijkheid en veiligheid van zorg
  • Verbetering van ervaringen patiënten/ burgers
  • Verbetering van de gezondheid van de populatie

Meer weten over het indienen van een projectaanvraag? Klik dan hier.

Ondersteuning door ROS’en

Op basis van afspraken financieren CZ en Coöperatie VGZ de ROS in Zuid-Nederland voor de ondersteuning die zij leveren aan de eerstelijn. VEZN werkt in regio Zuid-Nederland samen met de ROS Robuust. Robuust kan u ook bij het schrijven van een projectaanvraag begeleiden. Tevens verzorgen zij een workshop die ondersteunend is bij het schrijven van een projectaanvraag. Hier vind u meer informatie.