Via Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN) willen CZ en Coöperatie VGZ de ondersteuningsgelden in de regio Zuid-Nederland op een betrokken wijze inzetten. Keuzevrijheid in ondersteuning is hierbij een sleutelwoord. CZ en Coöperatie VGZ hebben de ambitie om de ondersteuningsgelden zo optimaal mogelijk in te zetten.

Projectaanvragen

Om voor projectondersteuning in aanmerking te komen, dient een aanvraag ingediend te worden via de projectaanvraagprocedure. Op deze pagina leest u wat de aanvraagprocedure is.

Wilt u een projectaanvraag indienen? Dat kan als:

  • u dit doet namens de juiste doelgroep, minimaal één van de onder de beleidsregel vallende eerstelijns disciplines dient betrokken te zijn
  • het project plaatsvindt in de regio in het werkgebied van VEZN
  • er aansluiting is gevonden met een regionale zorginkoper van CZ en cVGZ. De projectaanvrager dient voorafgaand aan het indienen van een aanvraag contact te leggen met deze zorginkoper, zodat aansluiting en afstemming met lopende initiatieven en beleidslijnen kan worden gezocht.

Wij raden u aan om de projectcriteria goed door te nemen voordat u een projectaanvraag bij ons indient. Naast het projectaanvraagformulier ontvangen wij ook graag een projectplan inclusief gespecificeerde begroting.

Ondersteuning door ROS’en

Op basis van afspraken financieren CZ en Coöperatie VGZ de ROS in Zuid-Nederland voor de ondersteuning die zij leveren aan de eerstelijn. VEZN werkt in regio Zuid-Nederland samen met de ROS Robuust. Robuust kan u ook bij het schrijven van een projectaanvraag begeleiden. Tevens verzorgen zij een workshop die ondersteunend is bij het schrijven van een projectaanvraag. Hier vind u meer informatie.