Hide map

Samenwerken in de GGZ in Zeeuws-Vlaanderen

Met dit project wil de GGZ-projectgroep meer uniformiteit aanbrengen in de zorg aan GGZ cliënten. Doel is een sluitende GGZ- keten in de regio voor mensen met psychische/psychosociale klachten of een psychische stoornis.

Transmuraal consultatieteam palliatieve zorg regio 's-Hertogenbosch-Bommelwaard

Opzetten van een transmuraal consultatieteam palliatieve zorg. Doelstelling van het project is dat iedere inwoner uit de regio, zodra dit nodig is, verzekerd is van goede palliatieve zorg.

Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Het implementeren van een transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg. Belangrijke pijlers zijn het vroegtijdig markeren van de palliatieve fase, een palliatief assessment en een transmuraal palliatief adviesteam.

Terminale zorgplanning Thuis Nijmegen eo

Ontwikkelen van een doelmatig en eenvoudig uit te voeren protocol voor gestructureerde terminale zorg thuis.

Ouderenzorg op koers West Brabant

Het bereiken van een toekomstbestendige organisatie van zorg en welzijn rondom de ouderen in de 1e lijn, passend bij de inhoudelijke visie vastgelegd in het Zorgprogramma kwetsbare ouderen van Het Huisartsenteam.

Versterking Zelfregie en Empowerment in de wijk Noord van 's-Hertogenbosch

De ontwikkelingen in de wijk 's-Hertogenbosch-Noord stimuleren met enkele extra dimensies vanuit de Basis GGZ

Pilot Geïntegreerde Eerstelijns OuderenWelzijnsZorg (GEOWZ)

De ontwikkeling van beroepsnetwerken rondom kwetsbare ouderen met de 1e lijn als schakel. Dit met een sterke verbinding naar de dorpsnetwerken en met behoud van kwaliteit van zorg.

Leertuin Droom Innovatiegelden Huisarts Noord-Oost Brabant

Droom is een innovatieve samenwerking tussen Bernhoven, huisartsen en zorgverzekeraars. Het startpunt is een regio visie op zorg waarin kwaliteitsverbetering wordt gekoppeld aan volumereductie.

Borging en doorontwikkeling Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen MB 2016 (vervolg)

In 2015 is de implementatie van het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen gestart, evenals het stimuleren van de samenwerking in de wijk over de domeinen heen. 2016 wordt een jaar van consolidatie, verdieping en doorontwikkel

Missie/visie Samenwerkingsverband vrijgevestigde psychologenpraktijk Midden Limburg

Missie/visie traject om te komen tot een officieel samenwerkingsverband.