Nieuwsgiering naar de activiteiten van Reos in de regio Midden-Holland? In het Reos jaaroverzicht 2016 blikt Reos terug op een jaar waarin volop is gewerkt aan goed georganiseerde zorg en gezondheid. Reos was hierbij van dienst met advies en begeleiding. Reos wordt door VGZ Versterking Eerstelijn gefinancierd.

 reos jaarovericht2016