Raad-van-AdviesDe eerste bijeenkomst van de Raad van Advies Zuid-Nederland heeft 25 juni jl. plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in zeer waardevolle adviezen over de ingediende projectaanvragen en ideeën.

De RvA bestaat uit vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen die onder de ondersteuningsgelden vallen. De rol van de RvA is essentieel om de doelgroep een stem te geven in de besteding van de ondersteuningsgelden. De RvA adviseert gevraagd en ongevraagd over aspecten van de dienstverlening, beoordeelt en monitort de projecten en brengt prioritering aan in de dienstverlening. Bovendien zijn de leden van de RvA de linking-pin naar de zorgverleners in de regio.

De volgende leden nemen deel aan de RvA in Zuid-Nederland:

  • De heer P. Meulesteen (huisarts), als vervanger: de heer R. van Weijnen (huisarts)
  • De heer M. Rümke (fysiotherapeut)
  • Mevrouw I. Jebbink (verloskundige)
  • Mevrouw A. Kessels-de Beer (logopedist)
  • Mevrouw M. Cloïn (eerstelijns psycholoog)
  • Mevrouw I. Houben (diëtist), als vervanger: mevrouw A. van Tongeren (diëtist)
  • Mevrouw F. Cambier (apotheker)

Over afvaardiging vanuit de oefentherapeuten wordt momenteel nog gesproken.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!