Vergelijken prescriptiecijfers verbetert voorschrijven

De nieuwe dienst 'Groepenbeheer MVH' van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen (MVH) geeft huisartsen meer inzicht in hun voorschrijfgedrag en dat van hun collega's. Via de website mvh.zorgprisma.nl kunnen huisartsen de prescriptiecijfers inzien en vergelijken met regionale en landelijke gemiddelden. Via de nieuwe dienst 'Groepenbeheer MVH' kunnen huisartsen ook op groepsniveau de cijfers van de afgelopen jaren vergelijken en de ontwikkeling van het voorschrijven van de hele huisartsenpraktijk of de farmacotherapeutisch overleg (FTO)-groep volgen. Ook apothekers hebben toegang tot de monitor en kunnen een groep met huisartsen samenstellen.

VECOZO-certificaat

Met een VECOZO-certificaat hebben bijna alle huisartsen toegang tot de cijfers. Zij kunnen met het certificaat een groep starten en anderen uitnodigen om inzage te geven in de prescriptiecijfers van 32 indicatoren rond verschillende geneesmiddelen en aandoeningen. De indicatoren zijn gebaseerd op de actuele NHG-richtlijnen van veel voorkomende aandoeningen en beslaan de meest voorgeschreven geneesmiddelgroepen. De scores worden berekend met declaratiegegevens van apotheken en apotheekhoudende huisartsen van alle zorgverzekeraars. Een huisarts kan in de monitor bijvoorbeeld bij de indicator 'voorkeursmiddelen statines' zien in hoeveel procent van de keren dat hij in 2012 een statine voorschrijft, het voorkeursmiddel wordt afgeleverd. Vervolgens kan hij zijn score vergelijken met collega's, of de landelijke of regionale score.

Voordelen voor de praktijk

Naast inzicht in het eigen voorschrijven bieden de via de monitor opgevraagde cijfers hulp bij het voorbereiden van een Farmacotherapeutisch overleg (FTO). De monitor vormt daarnaast een goede basis voor overleg met zorgverzekeraars. Vektis heeft in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de MVH ontwikkeld. Het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maken de monitor financieel mogelijk.

Bron: www.vektis.nl 

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!