Zelfmanagement: bij wie werkt wat?

Zorggroep DOH en IQ Healthcare ontwikkelen een screeningsinstrument voor zelfmanagement op maat van de patiënt.

Zelfmanagement staat volop in de belangstelling. Beleidsstukken en zorgstandaarden benadrukken het grote belang ervan en wijzen op de vanzelfsprekendheid om patiënten veel meer verantwoordelijkheid te geven bij het omgaan met hun chronische aandoening. De werkelijkheid blijkt echter een stuk lastiger. Hoe pak je dat eigenlijk aan? Werkt het wel voor iedereen? En bij wie werkt wat?

Zorggroep DOH (De Ondernemende Huisarts) heeft enkele jaren geleden samen met Vilans een plan gemaakt om zelfmanagement vorm te geven in de dagelijkse praktijk van de ketenzorg. Uit dit plan kwam de behoefte naar voren om een handzaam instrument ontwikkelen om na te gaan of een patiënt in staat is tot zelfmanagement, of er belemmeringen zijn, en of die belemmeringen kunnen worden weggenomen. Dat instrument is er nu. In een samenwerkingsproject tussen DOH en IQ Healthcare is de SeMaS (Self Management Screening) ontwikkeld.

Hoe ziet het instrument er uit?

Uiteindelijk is de SeMaS een screeningsinstrument geworden bestaande uit 26 vragen in tien domeinen. De lijst wordt thuis op papier of via internet ingevuld. De uitslag kan via een ICT koppeling met het Keten Informatiesysteem (KIS) grafisch worden weergegeven. Tijdens het spreekuur kunnen praktijkondersteuner en patiënt deze op het beeldscherm zien en bespreken. De uitslag wordt per factor weergegeven in grotere of kleinere cirkels afhankelijk van de score. Hoe groter de cirkels, hoe meer de patiënt in staat zal zijn tot zelfmanagement. De praktijkondersteuners zijn getraind in de interpretatie van het profiel, en hebben geleerd hoe ze er mee aan de slag kunnen gaan in het consult. Hiervoor is ook een handleiding gemaakt.

Partners

De SeMaS is tot stand gekomen in een samenwerking tussen DOH en IQ healthcare. De studie is mede mogelijk gemaakt door ROS Robuust, Philips Research, zorgverzekeraars VGZ en CZ.

Klik hier voor meer informatie.

Lees het volledige artikel in het Medisch Contact (nr.41, blz. 2074-2075)

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!