Oproep ZonMW voor subsidieaanvragen Programma "Op één Lijn"

Voor de derde ronde van programmalijn 3, Competenties van samenwerken, is €500.000,- beschikbaar voor zo'n 5 tot 6 projecten. Tot dinsdag 24 september 15.00 uur kan een subsidieaanvraag worden ingediend. Zowel voorstellen voor beschrijvend onderzoek, voor onderzoek naar oorzaak-gevolg-relaties als voor projecten gericht op het (door)ontwikkelen van meetinstrumenten komen voor subsidie in aanmerking.

Op één lijn

Het programma Op één lijn ondersteunt de ontwikkeling van stevige organisatiestructuren in de zorg rond samenwerking dichtbij huis. Er zijn drie programmalijnen. Deze subsidieoproep behoort tot programmalijn 3, dat gericht is op de invloed van de 'zachte' (gedragsmatige) factoren op samenwerking en uitkomsten van zorg in de eerste lijn. Specifiek gaat het om: samenstelling en functioneren van teams & samenstelling en functioneren van sociale netwerken.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk hier het programma en de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie.