Ondersteunde zelfzorg op grote schaal mogelijk maken voor mensen met een chronische aandoening. Dat is het doel van Zelfzorg Ondersteund (ZO!). In Zelfzorg Ondersteund bundelen vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun krachten. Vandaag, donderdag 21 november, geeft minister Schippers het startsein tijdens het Congres Zelfmanagement 2013.

Ondersteunde zelfzorg betekent dat patiënten samen met hun zorgverleners werken aan hun gezondheid dankzij ICT, hulpmiddelen en hun omgeving. De voordelen: een betere kwaliteit van leven voor mensen met een chronische aandoening, een vermindering van de ziektelast en daarmee een grotere doelmatigheid in de zorg. Dat laatste is belangrijk in een tijd waarin het aantal mensen met een aandoening stijgt en de druk op de collectieve uitgaven aan zorg toeneemt.

Implementatie op grote schaal

Hoewel het belang en de urgentie van ondersteunde zelfzorg duidelijk zijn, blijft de grootschalige implementatie ervan achter. Daarom gaan de deelnemers van ZO! ermee aan de slag. Samen passen ze pre-concurrentieel en op dezelfde manier toe wat al op meerdere plekken ontwikkeld is. Bijvoorbeeld door zelfzorg onderdeel te maken van de reguliere inkoop van zorgverzekeraars, de juiste partijen rond de tafel te brengen, opgedane kennis te ontsluiten en eventuele blinde vlekken in te vullen.

Stap voor stap naar succes

ZO! implementeert stapsgewijs en gericht. De coöperatie begint met diabetes type 2, omdat hiervoor de onderdelen van zelfmanagement grotendeels ontwikkeld zijn. De ambitie is om binnen drie jaar voor een kwart van de patiënten succesvolle ondersteunde zelfzorg te bieden. Parallel werkt ZO! verder voor andere chronische aandoeningen, om ondersteunde zelfzorg op grote schaal mogelijk te maken.

Deelnemers ZO!

De huidige deelnemers aan ZO! zijn namens de patiënten: NPCF en DVN. Vanuit de zorgaanbieders: NDF, LOK en LVG. En de verzekeraars: Achmea, CZ, coöperatie VGZ, Menzis en De Friesland. Verder nemen partijen als Zorg Binnen Bereik, CbusineZ en MedicInfo deel. Deze organisaties zetten zich in voor een betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg en een hogere kwaliteit van leven voor chronisch zieke patiënten via innovatie en ondersteunde zelfzorg.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!