Wethouder Dirk Kuipers van gemeente Medemblik, Hein Hoekstra van Univé Zorgverzekeraar en Paul Saelman van het Zorgkantoor Noord-Holland Noord  hebben in het voorjaar van 2013 de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de start van de proeftuin ‘integrale ouderenzorg thuis’ in Andijk. In dit project werken gemeente Medemblik, Univé zorgverzekeraar, het Zorgkantoor en zorg- en welzijnsaanbieders samen om de ouderenzorg anders in te richten voor de toekomst. Dit is noodzakelijk vanwege de toename van het aantal chronisch zieken en de vergrijzing.

Proeftuin

Deze proeftuin richt zich vooral op passende zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Door de zorg en de welzijn anders te organiseren en dichterbij te brengen kunnen ouderen zo lang mogelijk en prettiger zelfstandig in hun eigen woonomgeving blijven leven. De kwaliteit van zorg wordt beter, de klantbeleving optimaler en er wordt doelmatigheids-winst behaald.

Samenwerking

Het project komt tot stand in nauwe afstemming met vertegenwoordigers van -oudere- burgers in de gemeente Medemblik en met ondersteuning van Zorgbelang Noord-Holland. Bureau ZONH begeleidt het project. In het project betrokken zorg- en welzijnsorganisaties zijn: Omring Ouderenzorg, De Wering, MEE-West-Friesland, West-Friese-Huisartsenorganisatie WFHO, Geriant-Dementiezorg en Ouderen GGZ-NhN.

Eigen kracht burger

Het gezamenlijke uitgangspunt is dat de inwoners van Andijk zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Dit sluit aan bij de wens van veel mensen. Gemeente Medemblik en Univé Zorgverzekeraar gaan hierbij uit van de eigen kracht van de mensen en hun sociale omgeving. In deze proeftuin wordt daarom de ruimte gegeven om de zorg anders te organiseren: de burgers en dienst- en zorgverleners worden uitgedaagd om zelf met voorstellen voor toekomstige invulling van de ouderenzorg te komen. De bedoeling is dat door het dichterbij brengen van diensten, zorg en welzijn er meer mensen in de thuissituatie geholpen kunnen worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van wat mensen en hun directe netwerken zelf (nog) kunnen.

Betere afstemming en organisatie

Een ander doel van de proeftuin is een betere afstemming en organisatie van de dienst- en zorgverlening te realiseren, waardoor de mensen met een ondersteuningsvraag een beter afgestemde ondersteuning krijgen door een kleinere groep hulverleners. De dienst- en zorgverlening voor kwetsbare ouderen is nu vaak ingewikkeld en beperkt afgestemd en gecoördineerd. Een veel gehoorde klacht is dat er soms wel 10 tot 15 verschillende hulpverleners actief zijn voor één kwetsbare oudere of ouderpaar. In de praktijk ervaren deze mensen te weinig afstemming tussen bijvoorbeeld de huisartsen en ouderenwerk of tussen de mantelzorgondersteuning en wijkverpleging. Dit leidt ertoe dat medewerkers van verschillende dienst- en zorgverleningsorganisaties langs elkaar heen werken.

Vervolg

Vanaf half maart zijn de voorbereidingen voor de proeftuin van start gegaan en zijn de gewenste veranderingen besproken en uitgewerkt. Deze worden vanaf september 2013 in de praktijk gebracht. In het voorjaar van 2014 worden de praktijkervaringen geëvalueerd en de goede praktijken eventueel breder toegepast binnen de gemeente Medemblik en daarbuiten.

Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. coördinator wijkteam Andijk.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!