De afgelopen jaren heeft Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN) diverse projecten van de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) mede gefinancierd. Dit betroffen  projecten in het kader van taakherschikking en de inzet van Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) in de huisartsenpraktijk. De stimuleringsregeling “Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg” is een vervolgtraject op deze eerdere trajecten. Alhoewel dit vervolgtraject niet meer door VEZN wordt gefinancierd, geven wij graag aandacht aan het persbericht omtrent dit vervolgtraject.

Persbericht: Stimuleringsregeling voor opleiding VS PA huisartsenzorg van kracht

Het perspectief voor de eerste lijn is duidelijk: daar ligt de uitdaging voor de toekomst! Voor het beantwoorden van alle zorgvragen zijn wel voldoende gekwalificeerde hulpverleners nodig. Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) blijken een aanwinst voor de praktijk. Echter, hun inzet in de huisartsenzorg is marginaal. Het probleem is een tekort aan opleiders en leerwerkplekken.

Daarom heeft de Landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerstelijn, bestaand uit vertegenwoordigers van relevante koepelorganisaties, de stimuleringsregeling “Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg” ingesteld. Huisartsen en hun organisaties die deze zorgprofessionals willen opleiden èn structureel inzetten, kunnen zich aanmelden en een onderbouwde aanvraag voor ondersteuning indienen bij een onafhankelijke beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie toetst de aanvraag en wijst al dan niet een financiële tegemoetkoming toe.  Er is € 800.000,- beschikbaar, waarmee zoveel mogelijk  leerwerkplekken worden gerealiseerd.

De stimuleringsregeling betreft tegemoetkoming voor het opleiden van studenten VS PA in de huisartsenzorg die de opleiding zijn gestart in september 2013 (cohort 2013) en/of die de opleiding starten in september 2014 (cohort 2014).

Aanmelden voor cohort 2013 is niet meer mogelijk.
Aanmelden voor cohort 2014 kan van 15 oktober 2013 tot 1 maart 2014.

Aanmeldingen dienen digitaal te worden ingestuurd via het aanvraagformulier Regeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg.

Het aanvraagformulier en meer informatie is te vinden op de website van Stichting KOH: http://www.stichtingkoh.nl/

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!