De aanvragen die zijn ingediend bij de projectencall van 1 oktober 2013 zijn inmiddels voorgelegd aan de Raad van Advies en de Programmacommissie. Van de in totaal 25 nieuwe aanvragen (13 ideeën en 12 projectaanvragen) is 1 projectaanvraag direct positief beoordeeld en 9 aanvragen positief voorwaardelijk. Dit betreft ideeën die verder kunnen worden uitgewerkt tot projectaanvragen of het zijn projectaanvragen waarbij opmerkingen zijn gemaakt die eerst verwerkt dienen te worden. De goedgekeurde aanvragen gaan o.a. over de volgende thema’s: GGZ, farmacie (doelmatig voorschrijven), substitutie, wijknetwerken en zelfmanagement.

Wilt u ook een projectaanvraag indienen? Dat kan! Bezoek onze website www.versterkingeerstelijn.nl,  ga naar uw regio en u vind hier alle informatie over de projectprocedure, criteria en voorwaarden. Tevens kunt u hier het projectaanvraagformulier downloaden. Deze mag maximaal 10 A-4tjes bevatten en hierin dient alle relevante informatie te staan.

De volgende deadline voor het indienen van projectaanvragen is 1 februari 2014.

Wilt u meer weten over de samenstelling van de adviesraad van VEZN? Deze informatie vind u hier.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!