Hierbij willen wij graag kort terugkijken op 2013. In deze terugblik informeren wij u over de uitkomsten van de twee projectencalls die in 2013 hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn er een aantal opvallende ontwikkelingen die wij graag met u willen delen.

Projectencalls 2013

In 2013 hebben 2 projectencalls plaatsgevonden: de deadlines stonden op 1 juni en 1 oktober. De beoordeling van de projecten liep via een nieuwe procedure waarbij gebruik is gemaakt van de input van onze Raad van Advies en van de programmacommissie. De thema’s in 2013 waren substitutie, wijkgerichte zorg, zelfmanagement en basis GGZ.

Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN) heeft in 2013 in totaal 39 projectaanvragen en projectideeën ontvangen. De volgende projecten zijn door VEZN in 2013 goedgekeurd:

 • Vitale Vaten Zorggroep Beroemd Den Bosch
 • Mijnzorg van OZL
 • Veilige vriendelijk verloskunde Thermion
 • BasisGGZ Meijerij e.o.
 • RCH BasisGGZ Midden Brabant
 • Beter Thuis Samen Beter Oss
 • Ontwikkeling APP / mobiele website voor huisartsen
 • Basis-GGZ Noord-Limburg
 • Integrale wijkgerichte aanpak volgens Tilburgs model
 • Programma GoedLeven, project Doelmatig voorschrijven
 • Crisiskaart© GGZ in de eerste lijn

Opvallende ontwikkelingen

Onderwerpen van ingediende projectaanvragen hadden met name betrekking op GGZ, wijknetwerken, verloskunde, leefstijl, ouderen, substitutie en farmacie. De kwaliteit van de aanvragen varieert sterk. Opvallend is dat de patiëntbetrokkenheid in veel gevallen onvoldoende is uitgewerkt. We zien de ontwikkeling dat projectaanvragen steeds meer ingediend worden door grote partijen zoals zorggroepen. Het betreft dan vaak grotere implementatieprojecten, denk aan Basis GGZ. De aangevraagde projectsubsidies betreffen dan grotere bedragen.

Onze conclusie: de in 2013 nieuw ingezette procedure loopt goed. De Raad van Advies en programmacommissie hebben een grote toegevoegde waarde.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!