De gemeente Woerden, coöperatie VGZ en ROS Raedelijn werken in Woerden samen aan een stevige en effectieve verbinding tussen het sociale -en het zorgdomein. In het convenant van de gemeente Woerden en VGZ zijn de kaders voor deze samenwerking verder uitgewerkt. De wijkaanpak heeft als doel om de zorg en ondersteuning die nodig is voor inwoners van Woerden op een slimmere en efficiëntere manier te organiseren.

Er start een pilot in het Schilderskwartier en Bomen- en Bloemenkwartier met een wijkteam waarvan ook een huisarts en een praktijkondersteuner GGZ deel uitmaken. Onlangs verscheen hierover dit artikel in de Eerstelijns.

Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Woerden en Coöperatie VGZ. Dit project wordt begeleid door Raedelijn in de persoon van Annet Woltjer. Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Annet Woltjer, adviseur Raedelijn en kwartiermaker Wijkaanpak Woerden.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!