De gemeente Woerden, coöperatie VGZ en ROS Raedelijn werken in Woerden samen aan een stevige en effectieve verbinding tussen het sociale -en het zorgdomein. In het convenant van de gemeente Woerden en VGZ zijn de kaders voor deze samenwerking verder uitgewerkt. De wijkaanpak heeft als doel om de zorg en ondersteuning die nodig is voor inwoners van Woerden op een slimmere en efficiëntere manier te organiseren.

Er start een pilot in het Schilderskwartier en Bomen- en Bloemenkwartier met een wijkteam waarvan ook een huisarts en een praktijkondersteuner GGZ deel uitmaken. Onlangs verscheen hierover dit artikel in de Eerstelijns.

Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Woerden en Coöperatie VGZ. Dit project wordt begeleid door Raedelijn in de persoon van Annet Woltjer. Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Annet Woltjer, adviseur Raedelijn en kwartiermaker Wijkaanpak Woerden.