Voor de projectencall van 1 juni 2014 zijn in totaal 9 projectaanvragen ingediend. De projectaanvragen zijn voorgelegd aan de Raad van Advies (RvA) van VEZN met vertegenwoordigers van alle eerstelijnsdisciplines die onder de beleidsregel "Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling" vallen.

De RvA heeft over de ingediende projectaanvragen en projectideeën een advies uitgebracht. Vervolgens zijn de projecten met dit advies op woensdag 2 juli jl. besproken in de programmacommissie. Vertegenwoordigers van het NIVEL, Zorgbelang, CZ en VGZ maken hiervan deel uit. De beoordeling van projectaanvragen en ideeën vindt plaats aan de hand van vastgestelde criteria. Meer informatie over deze criteria vindt u hier.

Resultaten

Drie projectenaanvragen zijn goedgekeurd, waarbij een aantal randvoorwaarden is meegegeven die moeten worden toegevoegd aan de projectaanvraag. De goedgekeurde projecten betreffen:
• Project "Ouderenzorg 7x24" ingediend door CHP Zuidoost Brabant;
• Project "Gelijkwaardige farmaceutische zorg tegen lagere kosten" ingediend door Proeftuin / programma regioregie 'Mijn zorg', een samenwerkingsverband van Huisartsen OZL, Atrium MC, Huis voor de Zorg en CZ;
• Project "Gezondheidscentrum de Ruwaard" van HA-praktijk D'n Iemhof.

Al eerder zijn in 2014 de volgende projecten goedgekeurd:

Naam project

Projectaanvrager

Integrale Geboortezorg Zuid Oost Brabant

St. Integrale Geboortezorg Zuid-Oost Brabant

Ervaringsdeskundigheid Basis GGZ Oost-Brabant

St. Door en Voor

Goed schakelen in de Basis-GGZ West Brabant

Huisartsen Zorggroep Breda e.o.

Zinnige en Zuinige farmaceutische zorg West Brabant

Stuurgroep Verbonden in Zorg

Farmacie Anders Beter (Sittard)

Anders Beter (regioregie programma) Samenwerkingsverband van Meditta, MCC Omnes, Orbis zorg-concern, Huis voor de Zorg, Samenwerkende Apotheken Maasland en CZ.

e-Mental Health in de basis GGZ

TelePsy

Ontwikkeling & Implementatie Zorgprogramma GGZ (NMG)

Zorggroep OCE

Samenwerking Basis GGZ (W-NBr)

Zorggroep West-Brabant

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen (W-Br)

Zorggroep Het Huisartsenteam

De patiënt centraal (Maastricht)

Zorg In Ontwikkeling (ZIO)

Doelmatige Farmaceutische zorg (NMG/N Maasvallei)

LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.

Wilt u ook een projectaanvraag indienen? Dat kan! Hier kunt u alle informatie vinden over de projectprocedure, criteria en voorwaarden. Tevens kunt u hier het projectaanvraagformulier downloaden.

De volgende deadline voor het indienen van projectaanvragen is woensdag 1 oktober 2014.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!