In een gemiddelde huisartsenpraktijk van 2350 patiënten zijn circa 200 probleemdrinkers te verwachten. Schatting is dat slechts 10% van deze patiënten door de huisarts wordt herkend. Eenmaal gedetecteerd kan een aantal patiënten prima door de huisarts en/of praktijkondersteuner GGZ worden geholpen. Reden voor ggz-instelling Mondriaan om een app ter ondersteuning van huisartsen te ontwikkelen.

Alcoholkompas

De app / website Alcoholkompas is ontwikkeld door Mondriaan in nauwe samenwerking met een aantal huisartsen(organisaties). Met name huisartsenorganisatie ZIO in de regio Maastricht/Heuvelland was nauw bij het project betrokken. De app Alcoholkompas richt zich op huisartsen en praktijkondersteuners (GGZ) in heel Nederland om hen te ondersteunen bij het vroegtijdig signaleren, bespreekbaar maken en begeleiden van alcoholproblematiek in de huisartsenpraktijk. Huisartsen in het werkgebied Zuid-Limburg kunnen via de app ook contact leggen met Mondriaan.

App

De app geeft behandeladviezen en richtlijnen voor medicamenteuze ondersteuning door de huisarts. Een beslisdiagram helpt de huisarts en praktijkondersteuner om de patiënt op de juiste wijze zelf te behandelen in de huisartsenpraktijk of deze te verwijzen. Alcoholkompas is gebaseerd op de gangbare richtlijnen en standaarden en omvat onder andere algemene informatie, screeningsinstrumenten, handvatten om patiënten te begeleiden, een sociale kaart en voorschrijfadviezen voor medicatie. Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen alleen na autorisatie gebruik maken van de app / website. De informatie is beschikbaar als app, Ipad-versie en mobiele website. Zowel de inhoudelijke tekst, als het logo en het design zijn telkens voorgelegd aan een groep deskundigen, waaronder huisartsen.

Financiering

Deze app is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars. De app en website zijn ontwikkeld door Ivengi.com.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!