De proeftuin Blauwe Zorg in Maastricht-Heuvelland is na anderhalf jaar al zeer succesvol. Eén van de opvallendste resultaten is de daling met ruim 80% van het aantal directe doorverwijzingen van de eerste naar de tweede lijn. Dit blijkt uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Maastricht.

Blauwe Zorg is een van de negen proeftuinen van VWS, gericht op het realiseren van betere zorg tegen lagere kosten. Op 1 januari 2013 startte Blauwe zorg in Maastricht-Heuvelland dankzij  samenwerking van Coöperatie VGZ met huisartsenorgaan Zorg In Ontwikkeling (ZIO) en Huis voor de Zorg, de behartiger van Limburgse patiëntbelangen. Tijdens een eerder bezoek was minister Schippers al erg enthousiast over deze proeftuin.

Veelbelovend

De resultaten die vandaag op het symposium zijn gepresenteerd zijn veelbelovend en passen perfect bij het streven van Coöperatie VGZ om het effect van een behandeling leidend te maken als het gaat om de vergoeding van zorg. Het aantal verrichte behandelingen is niet langer maatgevend; maar de kwaliteit van zorg. Deze aanpak scheelt de zorgsector – en daarmee de premiebetaler – aanzienlijk in de portemonnee. Blauwe Zorg moet leiden tot 2 procent minder regionale zorgkosten.

Kliniek in de wijk

Een van de geheimen achter dit succes is de realisatie van een kliniek in de wijk waar specialisten bekijken of behandeling in het ziekenhuis wel écht nodig is. In Maastricht denken ze er ook op lange termijn jaarlijks vele duizenden onnodige verwijzingen mee te voorkomen. Met de realisering van twee stadspoli’s werd vorige week de definitieve stap gezet om deze miljoenenbesparing te realiseren.

Vrije keus voor de patiënt

Patiënten kunnen na verwijzing van de huisarts kiezen voor een specialist in het ziekenhuis, maar geven vaak de voorkeur aan een kleinschalige stadspoli. Uniek is daarbij dat er geen Eigen Risico in rekening wordt gebracht. Het consult behoort namelijk tot de behandeling van de huisarts. De huisarts blijft zo de regie voeren waardoor de patiënt niet van de ene specialist naar de andere wordt verwezen.

Klik hier voor meer informatie over Blauwe Zorg.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!