HOOGERHEIDE - De Brabantse Walgemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen gaan met het oog op de decentralisatie per 1 januari van de zorg intensief samenwerken met Coörperatie VGZ. Daartoe hebben Bart Verhulst, regiomanager integrale zorg VGZ, en de wethouders Lars van der Beek (Woensdrecht), Yvonne Kammeijer (Bergen op Zoom) en Cor van Geel (Steenbergen) donderdag 16 oktober een convenant ondertekend.

Elkaar versterken

Eerst zou alleen Bergen op Zoom de overeenkomst aangaan, zegt wethouder Kammeijer. "Maar we werken als Brabantse Walgemeenten al zo nauw samen dat we dit ook samen oppakken.

“Net als veel andere gemeenten krijgen we vanaf 1 januari extra zorgtaken door de hervorming van langdurige zorg”, vertelde wethouder Yvonne Kammeijer van de gemeente Bergen op Zoom tijdens de ondertekening. “We zijn blij dat de zorgverzekeraar dit convenant wil aangaan om het medische domein te versterken. Op het sociaal domein werken we al samen en we hebben goed toegankelijke loketten waar mensen terecht kunnen met hun vragen."

“Per 1 januari wordt meer zelfredzaamheid van mensen gevraagd. Langer zelfstandig blijven wonen is één van de doelstellingen, maar dat moet wel mogelijk worden gemaakt”, zegt Bart Verhulst van coöperatie VGZ UA. De werkterreinen van gemeente (welzijn, Wmo) en zorgverzekeraar (huisartsenzorg, wijkverpleegkundigen) gaan elkaar daarbij veelvuldig raken. "We kunnen elkaar versterken. Onderzoeken wijzen uit dat de helft van de mensen in de wachtkamer van de huisarts niet primair medische problemen hebben. De opzet van de samenwerking is dan ook voorkomen dat sociale problemen uitgroeien tot medische problemen.”

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!