Zorgverzekeraar VGZ gaat samenwerken met de gemeenten Heusden en Waalwijk om hulp en ondersteuning aan de inwoners goed aan te laten sluiten bij hun specifieke behoeften en situatie. Of het nu gaat om medische hulp of om ondersteuning vanuit de gemeente. Het doel is om de inzet van complexere en specialistische hulp zoveel mogelijk te voorkomen.

Mensen kunnen langer zelfstandig wonen door hulp op maat en de inzet van sociale netwerken en welzijnsvoorziening. Daarvoor is het vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen noodzakelijk. En dat lukt alleen als medische professionals, zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen goed samenwerken met gemeenten en welzijnsorganisaties. Om binnen de gemeenten Heusden en Waalwijk de samenwerking te bekrachtigen, ondertekenden de partners op 5 december een convenant.

Samen verantwoordelijk

Coöperatie VGZ kiest bewust voor een gezamenlijke aanpak met gemeenten, aldus Bart Verhulst, regiomanager integrale zorg. ”Door de betrokkenheid van welzijn én zorg worden medische problemen tijdig gesignaleerd en kan waar nodig een huisarts snel ingeschakeld worden. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de professionele zorg en ondersteuning bij die mensen terecht komt die het ook echt nodig hebben.”

Ook als uitvoerder van de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) ziet VGZ grote meerwaarde in de samenwerking. Manager Zorgkantoren VGZ Rob Kox: “Samenwerking en samenhang tussen de zorg voor mensen die zijn opgenomen in instellingen en de thuissituatie is van grote meerwaarde. Zo voorkomen we dat mensen eerder dan nodig moeten worden opgenomen. Dat is voor de burger een goede zaak, want mensen blijven toch het liefst zo lang mogelijk thuis.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!