Tijdens het congres Gemeente & Zorgverzekeraar dat dit najaar plaatsvond, werd het Inspiratieboek Wijknetwerken dat door coöperatie VGZ is gemaakt aan de circa 110 vertegenwoordigers van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars gepresenteerd.Vanaf 1 januari 2015 veranderen de rollen van de gemeente en de zorgverzekeraar als het gaat om de Wmo, AWBZ en ZVW.

Twee werelden, één doel

Die verandering maakt nauwe samenwerking noodzakelijk, ondanks de vele obstakels die met name gemeenten nog zien. "De decentralisatie van zorg is een ingewikkelde operatie", aldus Jantine Kriens van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. "Niet iedereen is ervan overtuigd dat het na 1 januari 2015 goed gaat. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn twee verschillende werelden, maar zij dienen uiteindelijk wel hetzelfde doel: zorg en welzijn voor burgers. Dat gebeurt op de beide plekken met dezelfde betrokkenheid."

Ook Thomas Plochg, directeur van NPHF Federatie voor Gezondheid, benadrukte de noodzaak tot samenwerking én de aandacht voor positieve gezondheidszorg. Ook de verschuiving van voorzorg naar nazorg nam hij mee in zijn betoog, dat hij afsloot met de woorden 'Denk groot, doe klein.'

Antwoord

Namens coöperatie VGZ sprak Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur, over de bewezen samenhang tussen medische en sociale problematiek. Wijknetwerken is het eerste antwoord van coöperatie VGZ op die problematiek.

Bekijk hier het Inspiratieboek Wijknetwerken.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!