De projectencall van 1 oktober 2014 heeft geresulteerd in totaal 15 projectaanvragen. De projectaanvragen zijn voorgelegd aan de Raad van Advies (RvA) van VEZN met vertegenwoordigers van alle eerstelijnsdisciplines die onder de beleidsregel "Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling" vallen.

Daarnaast worden de aanvragen voorgelegd aan de programmacommissie waarvan vertegenwoordigers van het NIVEL, Zorgbelang, CZ en VGZ deel uitmaken. De beoordeling van projectaanvragen en ideeën vindt plaats aan de hand van vastgestelde criteria. Meer informatie over deze criteria vindt u hier. Er zijn 8 aanvragen goedgekeurd. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u verder over alle projecten die zijn goedgekeurd in 2014.

De volgende deadline voor het indienen van projectaanvragen is 1 februari 2015. De projectaanvraag kan in 2015 weer op 3 momenten gedurende het kalenderjaar worden ingediend: 1 februari, 1 juni en 1 oktober.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!