Maandag 23 maart was er een druk bezochte bijeenkomst in Eindhoven over “Samenwerking voor goede wijkzorg”. Deze bijeenkomst was bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en generalisten van WijEindhoven. Dit is een mooi (tussen) resultaat van de samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, VGZ en de zorgaanbieders uit de eerste lijn. Hans van Noorden (directeur langdurige Zorg, VGZ) en Lenie Scholten (wethouder zorg en WIJEindhoven, gemeente Eindhoven) vertelden waarom VGZ en de gemeente samenwerking belangrijk vinden. Zij boden de handreiking voor het opzetten van samenwerkingsinitiatieven in de wijk aan, aan Jan Vermeer, plaatsvervangend directeur maatschappelijke ondersteuning bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De handreiking ontstond vanuit de aanbieders in de praktijk en werd ontwikkeld in samenwerking met LHV (kring ZO), de zorggroepen DOH, PoZoB en SGE en Zuidzorg.

Samenwerking tussen het sociale- en zorgdomein

Samenwerking in de wijk is van groot belang om de recente veranderingen in de zorg te realiseren, want door een optimale afstemming krijgen inwoners de zorg en ondersteuning die bij hen past. Jan Vermeer gaf aan dat heel Nederland druk is om in te spelen op alle veranderingen en om samenwerking te creëren tussen het sociale en het zorgdomein. Toch is Eindhoven is al erg ver in deze samenwerking.  Een erg mooi compliment.

De bewoners centraal

Een aantal deelnemers uit de pilot,  een huisarts, een generalist en een wijkverpleegkundige uit stadsdeelgebied Gestel deelden hun ervaringen uit de pilot. “Samenwerking vraagt in het begin een investering in tijd, maar het levert voor de bewoners en professionals veel op als de samenwerking goed loopt. Het is belangrijk om de wijkverpleegkundige van begin af aan bij de samenwerking te betrekken en te zorgen dat je dezelfde taal spreekt en dezelfde uitgangspunten deelt. ‘’De bewoner staat centraal en wordt maximaal gestimuleerd om zijn eigen kracht te benutten en het gepast inzetten van de zorg”, aldus een van de deelnemers.

Verdere uitrol in Eindhoven

Na het centrale gedeelte is in vier groepen enthousiast en intensief verder besproken hoe we op korte termijn deze opzet door de hele stad Eindhoven kunnen doortrekken. Dit leidde tot boeiende discussies. Dat samenwerking niet vanzelfsprekend is bleek uit de schets van problemen door een van de kritische huisartsen. Een collega die deelnam aan de pilot vertelde echter dat hij dankzij de pilot  helemaal “om” was. Omdat binnen de pilot oplossingen waren  gevonden voor de praktische vraagstukken van de huisartsen. Hij riep zijn collega’s op om de barricaden eens te verlaten en open te staan voor deze nieuwe samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars. Een mooi resultaat.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!