Zorgkantoren van Coöperatie VGZ, Zorgbelang Brabant en het Expertisecentrum Familiezorg hebben de folder ‘Zorgt u voor een ander?’ ontwikkeld. Het doel van de folder is om mensen die voor een ander zorgen ervan bewust te maken dat zij mantelzorger zijn en hen de weg te wijzen naar plekken in de omgeving waar zij terecht kunnen voor informatie en advies, hulp en ondersteuning. De folders zijn deze week verspreid bij alle steunpunten mantelzorg, Wmo-loketten en Wlz zorgaanbieders in de regio Noordoost en Midden-Brabant.

Het is belangrijk om mantelzorgers in een zo vroeg mogelijk stadium ervan bewust te maken dat zij de zorg voor hun naasten beter kunnen volhouden als zij ook goed voor zichzelf zorgen. De mantelzorgfolder helpt hen daarbij. In de folder staat een aantal websites vermeld waar meer informatie voor mantelzorgers te vinden is. Ook de contactgegevens van de gemeente en het steunpunt mantelzorg in de eigen regio staan erin. Steunpunten mantelzorg zijn er specifiek voor mantelzorgers. Zij kunnen hier terecht voor informatie, een persoonlijk advies, praktische en emotionele steun, cursussen en voor contacten met lotgenoten.

Gratis

De gratis mantelzorgfolder is vanaf 25 maart beschikbaar via gemeentehuizen, steunpunten mantelzorg en Wlz zorgaanbieders. De folder is ook te downloaden op http://www.vgz-zorgkantoren.nl/

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!