Bij de projectencall van 1 juni 2015 zijn in totaal 9 projectaanvragen binnengekomen. Bij 5 aanvragen is aanvullende informatie opgevraagd. De overige 4 aanvragen zijn helaas direct afgewezen.

 

De projectaanvragen zijn voorgelegd aan de Raad van Advies (RvA) van VEZN met vertegenwoordigers van alle eerstelijnsdisciplines die onder de beleidsregel "Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling" vallen. Daarnaast worden de aanvragen in deze regio voorgelegd aan de programmacommissie bestaande uit vertegenwoordigers van het NIVEL, Zorgbelang, CZ en Coöperatie VGZ. De beoordeling van projectaanvragen en ideeën vindt plaats aan de hand van vastgestelde criteria. Meer informatie over deze criteria vindt u hier.

De volgende deadline voor regionale projectaanvragen is 1 oktober 2015. Wist u dat missie/visie trajecten en lokale implementatieprojecten gedurende het hele jaar ingestuurd kunnen worden? Meer informatie vindt u hier.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!