Benieuwd naar de stand van zaken omtrent de laatste projectencall van VEZN voor dit jaar?

De laatste deadline van 2015 voor het indienen van projecten in Zuid-Nederland is alweer verstreken. Vandaag zullen de ingediende projecten worden besproken met de Raad van Advies van Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland. In deze Raad van Advies zitten vertegenwoordigers van alle eerstelijns disciplines waar de ondersteuningsgelden voor bedoeld zijn. Volgende week zullen de ingediende projecten voorgelegd worden aan de programmacommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het NIVEL, Zorgbelang, CZ en Coöperatie VGZ. Nadat de ingediende projecten zijn besproken in de Raad van Advies en programmacommissie wordt er een terugkoppeling gegeven richting de projectaanvragers.