Als gevolg van de transitie in de GGZ, heeft de huisarts een 'spil' rol gekregen in de GGZ-zorg. Veel zorggroepen werken momenteel aan de implementatie van deze nieuwe rol. Zo nam de zorggroep West Brabant het voortouw bij de ontwikkeling van een programma voor GGZ. InEen sprak uitgebreid met projectleider Vivian van Raaij over het in West-Brabant gevolgde proces: ‘Wat goed gaat is dat in deze regio alle partners in de GGZ-zorg willen samenwerken.’

In regio West-Brabant bestond in 2013 al een breed en goed functionerend GGZ-afstemmingsoverleg. In dit overleg ontstond de behoefte – en met het oog op de naderende transitie ook de noodzaak – om een stap verder te gaan en tot structurele samenwerkingsafspraken te komen. Zorggroep West Brabant besloot de regie naar zich toe te trekken.

Opzet van het project
Gekozen werd voor een kerngroep met dezelfde organisaties als het afstemmingsoverleg: een grote GGZ-aanbieder, een afvaardiging psychologen uit de regio, het maatschappelijk werk, een organisatie voor verslavingszorg, het regionale ziekenhuis en de zorggroep. Vanuit deze kerngroep werkten drie werkgroepen inhoudelijke thema’s uit: 1. Terugverwijzen en doorverwijzen, 2. E-health en zelfmanagement 3. Samenwerking in het sociale domein beschreven in een regioplan. Tegelijkertijd werd het keteninformatiesysteem (KIS) uitgebreid met een module GGZ. Tot besluit van het project is een pilot ingericht om de resultaten uit de werkgroepen te toetsen. Het project is gefinancierd door VEZN (Versterking Eerstelijn Zuid Nederland, een samenwerking tussen zorgverzekeraars CZ en VGZ).

Het programma ketenzorg in West-Brabant omvat de volgende aspecten (sommige onderdelen zijn nog in ontwikkeling):
Verwijsafspraken en MDO-structuur
Afspraken over scholing en intervisie
Afspraken over collegiale consultatie
GGZ-module in het keteninformatiesysteem (KIS)
Digitale screener
Sociale kaart van de regio
Patiëntenprofiel e-health
Kwaliteitsprofiel POH GGZ

Inmiddels is het project formeel afgesloten. Van Raaij: ‘Wat heel goed gaat is dat in deze regio alle partners in de GGZ-zorg willen samenwerken en dat ook doen. Het project is formeel afgelopen en er ligt een structuur die we nu helemaal (digitaal) gaan uitwerken.’ De afspraken houden in dat de huisarts per patiënt bekijkt waar deze thuishoort: in de praktijk bij de POH GGZ, in de basis-GGZ of in de specialistische GGZ. Zo mogelijk wordt daarbij een digitale screener ingezet. Voor deze screening, en voor de registratie en doorverwijzing wordt gewerkt met een GGZ-module in het KIS van VitalHealth.

Succesfactoren
Van Raaij noemt voor haar collega-zorggroepen vier basale succesfactoren. De eerste: zorg voor een persoonlijke aanpak. Benader elke huisarts persoonlijk en ga in geval van vragen of weerstand persoonlijk met hen in gesprek. Twee: weet waar de behoefte van je huisartsen ligt. Binnen de zorggroep is daarom een menukaart uitgezet. Van Raaij: ‘We weten van veel individuele huisartsen wat hij of zij wil aan hulpmiddelen en ondersteuning en kunnen nu maatwerk leveren. Drie: wil niet te snel, geef tijd. En vier: verplicht tot niets. ‘We hebben het programma niet ingekocht, althans nog niet. Dat willen onze huisartsen niet. Zij willen de vrijheid om te bepalen of ze wel of niet ergens instappen. Ze doen standaard mee met de verwijsafspraken en de sociale kaart, maar willen ze verder met e-health, consultatie of scholing, dan moeten ze daarvoor individueel gelden aanvragen bij de zorgverzekeraar. In de menukaart blijkt grappig genoeg dat al bijna de helft toch wel graag meer dingen centraal geregeld wil zien. Huisartsen lopen vaak over, het gaat niet over óf ze willen meedoen, maar over wannéér’, aldus Van Raaij.

Hoe verder?
In de komende periode gaan de partners in West-Brabant verder met het uitrollen van het regioplan dat parallel aan de ontwikkeling van het programma is opgesteld. De kerngroep is omgevormd tot adviesgroep. Naast de implementatie in de praktijken wordt er verder gewerkt aan onderwerpen als intervisie, consultatie en e-health. Ook scholing is een belangrijke: van zowel het voorliggend veld (welzijnsorganisaties en maatschappelijk werk), als huisartsen en POH GGZ. De scholing wordt regionaal aangepakt om werkwijzen af te stemmen en eenduidige achtergronden te creëren.

Van InEen verwacht Van Raaij vooral actie in het verbinden met andere zorggroepen en stakeholders, zoals dat nu al ruimschoots gebeurt met themabijeenkomsten en in de samenwerking met Zelfzorg Ondersteund. ‘Contact met anderen helpt, zien dat ze dezelfde problemen hebben, en ook successen waar je van kan leren!’

Bron: www.ineen.nl

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!