Pilot taakherschikking (verticale substitutie) op de huisartsenpost Alkmaar door introductie van de functie verpleegkundig specialist. Dit project richt zich op het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren in de regio Noord-Kennemerland door het introduceren van de functie van verpleegkundig specialist op de huisartsenpost in Alkmaar.

Korte omschrijving project

De afgelopen jaren is het aantal verrichtingen op de huisartsenpost in Alkmaar (HAPA) gestaag gestegen, met een sterke toename sinds 1 januari 2015. Op basis van een aantal demografische en beleidsontwikkelingen is het de verwachting dat het beroep op de HAPA de komende jaren eerder zal toenemen dan afnemen. Tegelijkertijd ervaren huisartsen een toenemende werkdruk op de dagpraktijk en op de HAPA, waardoor de mogelijkheden en bereidheid om de extra zorgvraag op de HAPA te beantwoorden, beperkt zijn.

Deze ontwikkelingen vragen, in combinatie met de doorlopende uitdaging om de stijging van de zorgkosten binnen de beperken te houden, naar nieuwe manieren om de zorg op de huisartsenpost te organiseren. De huisartsen willen daarom in een project onderzoeken of taakherschikking (verticale substitutie), door het introduceren van de functie van verpleegkundig specialist (VS), meerwaarde heeft voor de HAPA in termen van toegankelijkheid en doelmatigheid. Als nevendoel willen de huisartsen ervaring opdoen met de functionaris VS in de huisartsenzorg, wat inzichten op kan leveren met het oog op de ontwikkeling richting een gezamenlijke spoedpost met het ziekenhuis en wat kan leiden tot een stevigere inbedding van de functie van de VS in de huisartsenzorg in de regio.

Het project richt zich op het onderzoeken van de meerwaarde van de functie van VS op de HAPA, het opdoen van ervaring met de verpleegkundig specialist en (bij positieve resultaten) het formuleren van een voorstel om vervolg te geven aan deze pilot in een structurele vorm, met structurele financiering.

Doel

Met het introduceren van de functie van verpleegkundig specialist streeft de organisatie na dat de huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren toegankelijk en betaalbaar blijft voor patiënten met een acute zorgvraag, onder de randvoorwaarde van behoud van kwaliteit van zorg. Het gaat hierbij om de toegankelijkheid en betaalbaarheid op kortere termijn, maar ook op langere termijn in de ontwikkeling richting een gezamenlijke spoedpost.

Door bepaalde, eenvoudigere taken te substitueren naar de (goedkopere) VS kan het beroep op huisartsen en daarmee samenhangende kosten worden beperkt. Huisartsen blijven beschikbaar voor complexe/ intensieve zorgvragen terwijl eenvoudigere zorgvragen door een goedkopere beroepsbeoefenaar worden afgehandeld. Op deze manier worden mensen en middelen zo efficiënt mogelijk ingezet en blijft de huisartsenzorg toegankelijk voor zowel complexe als eenvoudigere acute zorgvragen. 

Meer informatie?

Neem dan contact op met Sandra Lantinga, regionaal projectmanager Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!