Bij de projectencall van 1 februari 2016 zijn 7 regionale projectaanvragen ingediend. Deze projecten zijn inmiddels beoordeeld. In 2015 zijn in totaal 24 projecten gefinancierd vanuit VEZN.  In 2016 hebben wij weer voldoende ruimte voor nieuwe projectaanvragen.

Projectencall 1 februari 2016

Er zijn voor de call van 1 februari 2016 in totaal 7 regionale projectplannen ingediend bij Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN). Deze projecten zijn voorgelegd aan de Raad van Advies. Vervolgens zijn de projecten met het advies besproken in de programmacommissie. Vertegenwoordigers van het NIVEL en Zorgbelang en de vertegenwoordigers van CZ en VGZ maken hiervan deel uit. Eén project is inmiddels goedgekeurd, bij vijf projecten wachten we nog op aanvullende informatie en één project is helaas afgekeurd.

Projectencalls 2015

In 2015 zijn aan de volgende projecten gefinancierd vanuit VEZN:

  • 6 missie/visie trajecten
  • 3 lokale implementatieprojecten
  • 12 regionale projecten
  • 3 projecten regioregie/proeftuinen

Voor meer informatie over deze projecten verwijzen wij u graag naar onze projectenwebsite.

Deadlines projectencalls 2016

In 2016 staan nog 2 projectencalls gepland. Het gaat hierbij om het indienen van aanvragen voor regionale implementatieprojecten ter versterking van de eerstelijnszorg. De deadlines van deze projectencalls zijn:

  • 1 juni 2016
  • 1 oktober 2016

Bent u op de hoogte van onze projectaanvraag procedure en de projectcriteria en voorwaarden en denkt u dat uw project in aanmerking komt voor een bijdrage van VEZN? Aarzel dan vooral niet om een aanvraag in te dienen.

Wist u dat projectaanvragen voor de financiering van missie- en visietrajecten of lokale implementatietrajecten gedurende het gehele jaar worden ingediend kunnen worden?

Meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!