Het project POH welzijn, met een Tijdelijke Brugfunctie Consulent Maatschappelijke Ondersteuning in Tilburg is succesvol geweest. Door de samenwerking tussen welzijn en zorg te versterken ontstaat er een krachtiger sociaal netwerk in de wijk. De POH welzijn heeft ervoor gezorgd  dat de POH-ers somatiek en GGZ met andere belangrijke partners, zoals maatschappelijk werk, JGZ en loket Z kennis hebben gemaakt en samen zijn gaan werken.

In dit project werd onderzocht welke vorm van samenwerking voor zowel huisartsen, POH-ers, Wmo consulenten, maatschappelijk werkers, JGZ als de patient het meest effect heeft. Het aantal doorverwijzingen naar het sociale domein is toegenomen, met een toegenomen kwaliteit van leven voor patiënten. Hierbij is de patiënttevredenheid gelijk gebleven met een 8,4. De kennis over welzijn van de medisch professionals is toegenomen naar aanleiding van dit project.

Meer informatie over dit project vindt u hier.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!