Op het eiland Texel worden eerstelijns ondersteuningsgelden ingezet bij de implementatie van Positieve Gezondheid op Texel. Positieve Gezondheid wordt gebruikt als verbindende factor door de betrokken partijen. Het gezamenlijke doel is om de bewoners van Texel op een goede manier zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Onder positieve gezondheid wordt verstaan: Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Positieve gezondheid kent 6 dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren (Huber).

De burgers van Texel willen zolang mogelijk op een zo plezierig mogelijke manier thuis kunnen blijven wonen. Jong en oud met en zonder beperking(en). Positieve gezondheid is hierin de verbinding en iedereen (gemeente,  verzekeraar, eerstelijns professionals, welzijnswerkers etc.) kan vanuit deze kapstok (Positieve Gezondheid) bij gaan dragen aan realisatie van de gemeenschappelijke doelstelling.

Daarnaast worden aan de hand van Texelse thema’s of casuïstiek vier bijeenkomsten door de afdeling Innovatie van VGZ gefaciliteerd. Dit om met alle samenwerkingspartijen de kansen tot vernieuwing/verbetering te detecteren en de innovaties die daaraan kunnen bijdragen door desbetreffende partijen op gang te laten komen. De coördinatie vindt plaats door ROS ZONH.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!