Vanaf mei 2016 kunnen artrosepatiënten én hun behandelaars met hun vragen over artrose terecht op een speciaal ingerichte regionale website. Zij wisselen hier informatie en kennis uit waardoor patiënten zelf beter kunnen inspelen op klachten en hulp kunnen inschakelen wanneer zij dit nodig achten. Bij de ontwikkeling was de patiëntenvereniging betrokken en zijn landelijke standaarden gevolgd.

Daarnaast is de deskundigheid over artrose bij behandelaars in de regio vergroot. Fysio- en oefentherapeuten die zich aansluiten bij het netwerk hebben afgesproken zich te houden aan kwaliteitseisen, waaronder een speciale scholing over deze aandoening. Verwijzers, zoals huisartsen en medisch specialisten, kunnen op de website duidelijk zien welke zorgverleners deze specifieke kennis in huis hebben.

Het Artrosenet Midden-Holland bevordert de samenwerking tussen patiënten en professionals. Het resultaat is passende zorg voor 24.000 potentiële artrosepatiënten in de regio! Dit project is ondersteund door Transmuraal Netwerk. Financiering is beschikbaar gesteld vanuit VGZ Versterking Eerstelijn.

Meer informatie? www.artrosenetmiddenholland.nl

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!