In regio Zuid-Oost Brabant is gedurende 2 jaar een verkenning uitgevoerd naar nieuwe samenwerkingsmodellen in de ANW (avond-nacht-weekend)-uren tussen de huisartsenzorg en langdurige zorg. De eindrapportage biedt huisartsorganisaties, huisartsenposten en zorginstellingen inzicht en een overzicht van 7x24 samenwerkingsmogelijkheden voor thuiswonende ouderen en ouderen die verblijven in een zorginstelling.

De visie van de huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (SO) op 7x24 samenwerking is uitgewerkt in een model en inhoudelijk en financieel vertaald naar de praktijk. Ook wordt ingegaan op de woon-zorgomgeving van ouderen. Uit de evaluatie blijkt dat bestaande samenwerkingsvormen in de regio succesvol zijn.

Meer weten over de inhoud van dit project, de belangrijkste leerpunten en tips?

Lees dan hier verder.