Het project betreft een combinatie van twee gelijktijdige deelprojecten in de wijk Huiswaard in Alkmaar (8000 inwoners):
1. Invoering van een online-buurtplatform in de wijk
2. Het komen tot een wijkgezondheidsbeleid in de wijk
Daarbij is het tevens de bedoeling om de dwarsverbanden tussen beiden te versterken.

Bij dit project gaat het om de introductie van een online buurtplatform inclusief zgn ‘buurtverbinders’ in de wijk Huiswaard in Alkmaar (8000 inwoners) met als doel om de samenwerking en zelfsturing in de buurt verder te vergroten, onder andere op het vlak van zorg en welzijn. Daarnaast wordt aan de hand van de aanpak Beter Gezond in de Buurt samen met bewoners uit de wijk een actief wijk- of dorpsgezondheid(zorg)beleid ontwikkeld. Dit in goede samenwerking met de professionele (eerstelijns) zorg en andere relevante partijen. Daarbij wordt ook bekeken hoe het nieuwe digitale buurtplatform zo goed mogelijk benut kan worden voor de realisatie van dat wijkbeleid.

Huiswaard & Zorg

In de wijk Huiswaard bestaat al de nodige samenwerking en verbinding. Er is een levendige wijkvereniging met ca 1500 leden (van de 4000 huishoudens) en veel wijkactiviteiten, er is een goede wijkkrant en er is sinds vorig jaar een nieuw wijkcentrum in eigen beheer van bewoners: De Rekere 2.0. Ook op het vlak van gezondheidzorg en welzijn bestaat in de wijk wel een verkenning op de mogelijkheden om een wijkpost voor ‘Eerste hulp bij Zorgvragen’ in te stellen m.b.v. inzet van vrijwilligers. Dit analoog aan de zogenaamde ‘Voormekaar’-aanpak in Oudorp-Alkmaar, maar er kan nog veel worden verbeterd.

Doelen

Helpen realiseren van:
1. optimale verbinding tussen bewoners van Huiswaard m.b.v. de ‘mijnbuurtje-aanpak', in relatie tot de thema’s gezondheid, zorg en welzijn;
2. optimale zelforganisatie in de wijk op de thema’s gezondheid, zorg en welzijn in Huiswaard d.m.v. de aanpak ‘Beter gezond in Huiswaard’;
3.  helpen uitdiepen en versterken van de functies van de Mijnbuurtje-aanpak op het terrein van gezondheid, zorg en welzijn;
4. vertalen van de bevindingen en leerervaringen uit dit pilotproject naar andere wijken en dorpen elders in de regio Noord-Holland Noord.

Welke stappen zijn al gezet?

1.    De eerste verkenningen en voorbereidingen voor de pilot hebben plaatsgevonden.
2.    Het basisdraagvlak onder betrokken werkorganisaties en besturen is gepeild en gevonden (wijkvereniging Huiswaard en buurtonderneming De
       Rekere). Tevens is de gewenste rolverdeling tussen hen afgesproken (wijkvereniging opdrachtgever; De Rekere adviserend).
3.    Alle formele eerstelijns zorg en welzijnspartijen voor de wijk zijn geïnformeerd en uitgenodigd voor afstemming en samenwerking. Met een
       aantal van hen is commitment vooraf voor dit project overeen gekomen.
4.    Oriëntatie op buurtsite-aanbieders heeft plaatsgevonden evenals selectie van mijnbuurtje.nl als meest passende.
5.    Opstellen van activiteitenplannen en begrotingen; indienen van financieringsaanvragen.

Meer informatie

Dit project wordt ondersteund door ZONH. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met adviseur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Kijk ook eens op www.mijnbuurtje.nl of www.dewijkwebsite.nl.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!