Er zijn voor de call van 1 juni 2016 in totaal 11 regionale projectplannen ingediend bij Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN). Deze projecten worden voorgelegd aan de Raad van Advies. Vervolgens worden de projecten, vergezeld van een advies, besproken in de programmacommissie. Vertegenwoordigers van het NIVEL, Zorgbelang, CZ en VGZ maken hiervan deel uit.

De  projecten worden de komende weken beoordeeld en aanvragers ontvangen uiterlijk vrijdag 15 juli 2016 bericht of de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd.
 
Naast de aanvraag van de regionale projecten kunt u ook gedurende het hele jaar een aanvraag doen voor een missie/visie traject of een lokaal implementatieproject. Voor meer informatie over deze mogelijkheden verwijzen wij u graag naar onze website. Ook vindt u op deze website informatie over alle projecten die worden gefinancierd vanuit VEZN.

Deadlines projectencalls 2016

In 2016 staat nog 1 projectencall gepland. Het gaat hierbij om het indienen van aanvragen voor regionale implementatieprojecten ter versterking van de eerstelijnszorg. De deadline van deze projectencall is: zaterdag 1 oktober 2016.

Aanvraag indienen

Bent u op de hoogte van onze projectaanvraag procedure en de projectcriteria en voorwaarden en denkt u dat uw project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit VEZN? Aarzel dan vooral niet om hier een aanvraag in te dienen!

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!