Met dit project is beoogd het cliëntenperspectief en empowerment binnen de eerstelijns ontwikkelingen in de regio Oost-Brabant te bevorderen. Het project had een looptijd van anderhalf jaar en is eind 2015 afgerond. Het basisdocument “Ervaringsdeskundigheid in de BasisGGZ” biedt handvatten voor overleggen en werkgroepen.

Met de herstelvisie en de mogelijkheden van de inzet van een werkgroep van ervaringsdeskundigen biedt de Stichting Voor en Door onder andere voorlichting en ondersteuning t.a.v. de onderwerpen Herstel, Zelfmanagement en Empowerment aan de vele actoren binnen de Basis GGZ. De werkgroep is in staat initiatieven te nemen tot het vormen van lotgenotengroepen en zelfhulp op lokaal niveau, waar mogelijk in samenhang met het Zelfhulpnetwerk Brabant. De ambitie van Stichting Door en Voor is om ook collega-organisaties in het land te adviseren over hun mogelijke rol.

Meer informatie

Het basisdocument “Ervaringsdeskundigheid in de BasisGGZ” kan worden opgevraagd bij Stichting Door en Voor. Meer informatie over het project kunt u hier terugvinden.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!