Er zijn voor de call van 1 oktober 2016 in totaal 16 regionale projectplannen ingediend bij Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN). Deze projecten worden voorgelegd aan de Raad van Advies. Vervolgens worden de projecten vergezeld van een advies besproken in de Programmacommissie. Vertegenwoordigers van het NIVEL en Zorgbelang en de vertegenwoordigers van CZ en VGZ maken hiervan deel uit.

De projecten worden de komende weken beoordeeld en aanvragers ontvangen uiterlijk in de week van 21 november 2016 bericht of de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!