Dit project heeft tot doel het opzetten van een multidisciplinair zorgteam voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, waardoor kinderen en hun ouders/verzorgers snel de juiste zorg ontvangen. Het ontwikkelen van zwaardere problematiek en eventuele verwijzing naar de tweede lijn kan hiermee worden voorkomen. De betrokken disciplines zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, kinderpschoglogen, orthopedagogen en diëtisten.

Aanleiding

Ontwikkelingsproblemen bij kinderen staan niet altijd op zichzelf. Uit de praktijk blijkt dat er behoefte kan zijn aan hulp die gegeven wordt door verschillende disciplines. Lara Sijtema, initiatiefnemer, heeft tijdens haar werk op de revalidatieafdeling van het ziekenhuis de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak ervaren. Inmiddels werkt zij meer dan tien jaar binnen de eerste lijn. Ze ziet dat verschillende disciplines op hun eigen eilandje werken en mist daarbij de multidisciplinaire behandeling rondom het kind.
“Wij zien geregeld kinderen die problemen ervaren op meerdere ontwikkelingsgebieden. De problemen zijn echter nog niet complex genoeg voor een tweedelijnssetting. Om de beste zorg voor het kind te realiseren is het van groot belang dat de verschillende paramedici goed en nauw samenwerken. Voor het kind, de ouders en omgeving zal koppeling van therapieën meer rust geven in hun dagelijks leven. De zorg moet efficiënt zijn zodat er ook tijd overblijft voor andere dingen die belangrijk zijn in het leven. De ervaring en onderzoeken wijzen uit dat, indien nodig, een multidisciplinaire behandeling ten goede komt aan de ontwikkelingen en uitwerking van het kind en ouder”, aldus Lara.

Gebundelde kennis en ervaring

Voor kinderen kan het spannend zijn om onbekende mensen te ontmoeten. Laat staan dat zij ook nog heel dicht bij je komen en je vragen iets te doen. Als er eenmaal een vertrouwensband is gecreëerd, is de ervaring dat het vervolg gemakkelijker gaat.
Daarnaast kost het ouders/verzorgers veel tijd als kinderen meerdere zorgverleners nodig heeft in plaats van één. Afspraken moeten opnieuw worden gemaakt, het kind moet wennen aan de nieuwe zorgverlener en wachtlijsten kunnen een bepalende rol spelen. Bij voorkeur loopt behandeling door verschillende disciplines synchroon aan elkaar. Een multidisciplinair zorgteam specifiek voor kinderen kan door samenwerking flexibel en snel handelen. Door de reeds gecreëerde veilige bekende ruimte en het vertrouwen heeft het kind minder angst om bij andere zorgverleners binnen te komen. Het voordeel hiervan is dat de behandeling sneller gaat. Een ander bijkomend voordeel is dat ouders niet keer op keer de problematiek van het kind uit de doeken hoeven te doen bij verschillende zorgverleners.

Behoefte aan begeleiding bij opzet multidisciplinair zorgteam

Om de zorg voor kinderen met ontwikkelingsproblemen te verbeteren en meer op elkaar af te stemmen willen de initiatiefnemers dan ook een multidisciplinair zorgteam opzetten. Bij de praktische uitwerking lopen ze namelijk tegen verschillende inhoudelijke en randvoorwaardelijke vragen aan. Er is behoefte aan concrete handvatten, ondersteuning en coaching om het samenwerken te doen slagen.

Wat levert het op?

1. Door de intensieve, multidisciplinaire samenwerking van experts, wil men voorkomen dat de problematiek pas laat wordt gesignaleerd en behandeld. Kortom: de manier van werken zorgt voor een effectieve en efficiënte hulpverlening.
2. Door de korte lijnen, de verschillende disciplines onder een dak, blijven de kinderen in een vertrouwde omgeving wat hen veiligheid geeft.
3. Ouders hoeven niet langer naar verschillende hulpverleningsinstanties, maar kunnen terecht op één adres voor een compleet aanbod aan hulp.
4. Bij jonge kinderen is het van groot belang dat er bij problemen zo snel mogelijk wordt gehandeld. De neurale netwerken worden al vroeg aangelegd in ons lichaam, hoe eerder de behandeling plaatsvindt hoe meer dit kan worden meegenomen in de ontwikkelingsprocessen in de hersenen, gebeurt dit later dan zijn veel neurale netwerken al aangelegd en zal het ‘herprogrammeren’ meer tijd in beslag nemen.
- Dit kan door een efficiënte samenwerking tussen de verschillende disciplines waardoor hoogwaardige zorg geleverd wordt.
- Minder doorverwijzingen naar de tweede lijn en eerdere terug verwijzingen vanuit de tweede lijn kan kostenbesparend werken.
- Een betere samenwerking tussen eerste en tweede lijn kan tot minder behandelingen leiden omdat ze elkaar aanvullen in diagnostiek en
  behandeling.
- Door kennisuitwisseling en gezamenlijke behandelingen kan de kwaliteit van zorg worden verhoogd.

Meer informatie

Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!