In de regio's Noord-Brabant Noord Oost / Midden-Brabant (rondom Den Bosch, Eindhoven, Tilburg) zijn het afgelopen jaar het Schoudernetwerk Noord-Brabant en het schoudernetwerk van Fysiovisie samengevoegd tot één schoudernetwerk, Schoudernetwerk Noord-Brabant (SNNB).

Het nieuwe schoudernetwerk heeft de ambitie om door samenwerking met fysiotherapeuten, huisartsen, orthopeden en radiologen optimale kwaliteit van zorg te leveren aan patiënten met schouderproblematiek, zowel door de uitstekend ontwikkelde diagnostische vaardigheden als de expertise in de behandeling. Door de samenwerking word kennis gedeeld en vergroot en op een eenduidige manier gecommuniceerd naar zowel verwijzers als patiënten. De patiënten ontvangen hierdoor de behandeling met het beste resultaat.

Investeren in elkaar

Partijen geven als tip dat samenwerken de moed vraagt om een deel van je autonomie op te geven in het vertrouwen daar ook iets voor terug te krijgen. Dit besef is belangrijk om samen met elkaar te delen. Het is belangrijk dat partijen voldoende tijd steken in het elkaar beter te leren kennen en ook de achterban moet goed worden meegenomen in het proces, wat noodzakelijk is voor het welslagen van dit proces. Men heeft ondervonden dat het belangrijk is om in dit soort processen een onafhankelijke procesbegeleider te hebben. Het traject heeft geleid tot een sterk schoudernetwerk. Het project is een belangrijke beginstap geweest voor een vervolg, namelijk het verder formuleren en verdiepen van strategie, doelstellingen en activiteiten van het nieuwe netwerk.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!