Er is een groeiend aanbod van e-mental health toepassingen voor mensen met psychische klachten. De inzet van digitale ggz-zorg blijft echter achter bij de mogelijkheden. Eén van de belangrijkste redenen voor professionals om niet te starten met e-health is het ontbreken van kennis en inzicht in de mogelijkheden. Om de professional hierin te ondersteunen is op dinsdag 1 november 2016 de website digitalezorgkompas.nl gelanceerd.

De website biedt de mogelijkheid om het e-mental health aanbod te vergelijken. Daarnaast bevat de website vijf e-learning modules, waarin experts en zorgverleners kennis en ervaringen delen over de toepassing van digitale zorg. Het ontwerpen van de website en de e-learning modules is mogelijk gemaakt door subsidie vanuit Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN).

Meer informatie: www.digitalezorgkompas.nl