In het project ’Patiënten participatie in de eerstelijn: een kennissynthese’ is door Nivel en Zorgbelang Brabant een onderzoek gehouden over wat er bekend is over patiëntenparticipatie in de eerste lijn met financiële ondersteuning vanuit Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN). De resultaten van dit onderzoek zijn vertaald in een handreiking voor het veld waarin adviezen en aanbevelingen uit de praktijk bijeen zijn gebracht om zorgverleners te helpen bij het opzetten en uitvoeren van patiëntenparticipatie.

Patiëntenparticipatie in de eerste lijn wordt steeds belangrijker. Eerstelijnszorgverleners en patiënten zijn gemotiveerd om patiëntenparticipatie te realiseren. Dit vraagt om hulpmiddelen en ondersteuning, zowel aan de kant van de patiënten als aan de kant van de eerste lijn. Raadpleeg ook De Handreiking Patientenparticipatie in de Eerste Lijn en de Kennissynthese patiëntenparticipatie.