Dit project heeft tot doel het intensiveren (van de kwaliteit) van de samenwerking met alle deelnemende partners binnen de geïntegreerde geboortezorg in West-Friesland. Door het bespreken/behandelen van (lastige) knelpunten die actueel zijn binnen de multidisciplinaire samenwerking, wordt de basis verder verstevigd voor een nieuwe gezonde entiteit. De betrokken disciplines zijn verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden.

Van juni 2015 tot en met maart 2016 hebben er maandelijks multidisciplinaire intervisie bijeenkomsten plaats gevonden (project ‘vertrouwen is de basis’ adviesraad voorjaar 2015). De intervisiebijeenkomsten zijn succesvolle en gewaardeerde bijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten is om de verschillende disciplines en de verschillende werelden en culturen die daarbij horen dichter bij elkaar te brengen. In deze bijeenkomsten zijn er vanuit iedere discipline casussen ingebracht. De verschillende lijnen en disciplines hebben inzicht verkregen in elkaars werk en handelen.

Basis voor versteviging samenwerking

Alle disciplines binnen de geboortezorg hebben zich kwetsbaar opgesteld en met elkaar naar oplossingen gezocht en buiten de eigen kaders gekeken. Dit is een goed begin voor een stevige samenwerking binnen de geïntegreerde geboorte zorg in West-Friesland. We kunnen allen zeggen dat deze vorm van samenwerken, multidisciplinaire intervisie, uniek is in Nederland.
Samenwerken is niet vanzelfsprekend, dit moet groeien. Samenwerking is meer dan elkaar kennen en weten welke taken er bij een functie horen en zorginhoudelijke afstemming. De regio werkt hard toe naar integrale bekostiging van geboortezorg. Met de multidisciplinaire intervisie is een waardevolle stap gezet.

Hoe verder?

Naast inzichten zijn er ook knelpunten gesignaleerd binnen de samenwerking. Voor de geïntegreerde geboortezorg is het van belang dat er gewerkt wordt aan mogelijke oplossingen hiervoor. De betrokken partijen willen allen komen oplossingen die de samenwerking intensiveert. Die voor een gezonde toekomst en samenwerking van de geboortezorg in West-Friesland leidt.

Wat levert het op?

Door de communicatie en samenwerking nog verder te verbeteren, zal de kwaliteit van zorg verder verbeteren met een positief effect op het verloop van de zwangerschap.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!