In 2016 zagen we een stijging in het aantal projectaanvragen ten opzichte van 2015 en dat is goed nieuws! Meer aanvragers weten de weg te vinden naar Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN). Zo zijn er in 2016 drie projectencalls geweest; regionale projectaanvragen konden worden ingediend voor 1 februari, 1 juni en 1 oktober. Daarnaast was het mogelijk gedurende het hele kalenderjaar aanvragen in te dienen voor missie- en visietrajecten en lokale implementatietrajecten. Tot slot zijn er projectaanvragen beoordeeld in het kader van proef- en leertuinen die in samenwerking met verzekeraars en zorgpartijen zijn opgezet.

Wat opvalt in de cijfers is dat er een stijging te zien is in het aantal ingediende en toegekende aanvragen.  In 2015 werden er 35 aanvragen ingediend, terwijl in 2016 dit aantal meer dan verdubbeld is naar 77 ingediende verzoeken om projectfinanciering. Van de aanvragen in 2015 voldeden er 35 aan de projectcriteria. Voor 2016 zijn dit er 44.

In onderstaande tabel is een onderverdeling aangebracht in het soort projecten waaraan in 2016 subsidie is toegekend.

Soort project Toegekend in 2016
Regionale projecten 12
Projecten in het kader van proef- en leertuinen 11
Lokale implementatieprojecten 3
Missie -en visietrajecten 18
TOTAAL 44hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!