Projectaanvragen voor de financiering van regionale projecten kunnen op drie momenten gedurende het kalenderjaar worden ingediend. De deadlines voor de projectencalls van 2017 kunt u terugvinden op onze website.

De deadlines voor het aanvragen van financiering voor regionale projecten voor 2017 zijn:
1 februari 2017
1 juni 2017
1 oktober 2017

Daarnaast  kunt u ook gedurende het hele jaar een aanvraag doen voor missie- en visietrajecten of voor lokale implementatieprojecten. Voor meer informatie over deze mogelijkheden verwijzen wij u graag naar onze website. Ook vindt u op deze website informatie over alle projecten die worden gefinancierd vanuit VEZN.

Focusonderwerpen 2017

De doelstelling van VEZN is het faciliteren van cultuurveranderingen en kansrijke initiatieven in de eerste lijn, om de zorg nu en in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Vanaf dit jaar worden er geen thema’s benoemd waarbinnen projectaanvragen kunnen worden ingediend; VEZN wil met name projecten stimuleren die een bijdrage leveren aan onderstaande ontwikkelingen.

Uitgangspunt is persoonsgerichte zorg, waarbij de nadruk ligt op veerkracht en eigen regie. Problemen worden zo veel mogelijk in de zogenaamde voorliggende voorziening in de wijk dicht bij de inwoner opgelost. De ondersteuning wordt gepast ingezet, eenvoudig als het kan en alleen complex (ketenzorg, Multi Disciplinair Overleg (MDO), specialistisch tweedelijns domein) als het moet. Deze complexe zorg is effectief en van goede kwaliteit, integraal georganiseerd en met een goede coördinatie.

Kernbegrippen:
•    persoonsgerichte zorg
•    substitutie van zorg (van 2e -> 1e lijn en van 1e lijn -> 0e lijn)
•    matched care
•    stimuleren van zelfmanagement
•    wijkgerichte zorg
•    implementatie van good practices
•    coördinatie van zorg

Projectaanvraag indienen?

Denkt u dat uw project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit VEZN? Aarzel dan vooral niet om hiervoor een projectaanvraag in te dienen! Bezoek onze website en vind hier alle informatie over de projectprocedure, criteria en voorwaarden. Tevens kunt u hier het projectaanvraagformulier downloaden.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!