Doel is het behalen van de triple aim doelstelling: vloeiende zorg voor (kwetsbare) ouderen voor inwoners van West-Friesland en verlaging van de kosten door doelmatige inzet van de zorg en optimalisatie van de samenwerking tussen HAP (Huisartsenpost) en Omring. De betrokken disciplines zijn huisartsen en wijkverpleegkundigen.

Aanleiding

Een eerdere  verkenning heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. De implementatie van de aanbevelingen leidt tot het bereiken van bovengenoemde triple aim doelstelling.

Hoe verder?

Het betreft de volgende thema’s:
1. Organisatie van de triage in ANW (avond-nacht-weekend)-uren door de HAP en Omring Thuiszorg
2. Veilige (digitale) overdracht van patiëntenzorg, inclusief methodiek en training
3. Uitwerken en implementeren doelmatige inzet, juiste zorg op het juiste moment. Het betreft concrete acties uit het voorliggende onderzoek met als doel minder doorverwijzingen naar artsen van de HAP (doelmatige zorg).
4. Domeinverkenning tussen huisarts, HAP en (Gespecialiseerde) verpleging. Elkaars organisaties beter leren kennen zorgt voor wederzijdse bekendheid met expertise en mogelijkheden voor inzet wat doelmatige zorg verbetert.

Wat levert het op?

Zorg op de juiste plek en het doelmatig inrichten van spoedzorg. Voor de klant ontstaat duidelijkheid over bij welk loket kwetsbare ouderen met hun zorgvraag terecht kunnen. Deze loketten worden beter in verbinding gebracht met elkaar zodat de patiënt bij de juiste zorgverlener terecht komt. Inzicht wordt verkregen in de klantervaringen van (kwetsbare) ouderen, zodat er verbeteringen ingezet kunnen worden. Daarnaast is het streven een Juiste en doelmatige inzet van zorg en verzorging voor de kwetsbare ouderen in ANW uren.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!