In de wijk Hatert in Nijmegen hebben professionals in de wijk een eerste verkenning gedaan of en hoe men het begrippenkader Positieve Gezondheid en Sociale Netwerkstrategie kan gebruiken om zorg, welzijn en gezondheidspromotie (meer) met elkaar te verbinden en of men een verschuiving op gang kan krijgen van zorg naar welzijn, en van beiden naar gezondheidspromotie.

Men heeft geslaagde bijeenkomsten gehouden die niet alleen zeer goed bezocht zijn maar ook echt goede opbrengst leverden in de vorm van drie werkgroepen die de gekozen speerpunten verder gaan uitwerken. Wat de deelnemers verder als positief hebben ervaren is dat het goed is om elkaar gezien en gesproken te hebben. Dit maakt dat men makkelijker contact maakt. Er zijn contacten gelegd die een vervolg hebben gekregen. Bijvoorbeeld verbindingen met lopende initiatieven zoals integrale aanpak valpreventie. Verder wordt de informatie over de wijkscan door wijkprofessionals gewaardeerd. Men heeft input gegeven voor het nieuwe wijkaanpak plan (2017 – 2020) wat een mooie basis is voor het in gezamenlijkheid werken aan onderwerpen die men belangrijk vindt.

hoofdplaatje trendd

Welkom!

Welkom op de website van VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Op deze website vindt u informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in deze regio. Wilt u regelmatig op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen binnen VGZ Versterking Eerstelijn en de eerstelijnszorg? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter!